amun

İstanbul Escort Kızları ve Müşteriler

Şişli Escort
Şişli Escort

İstanbul Escort Kızları ve Müşteriler Fuhuş  seks işçileri (eskort kızlar) ve onların erkek müşterileri araştırırken, belirli bir tür sosyal, politik, ideolojik görünürlüğe sahip bir nesneyle karşı karşıya kalıyoruz.

Bu engel, Edward Saïd (2004) tarafından ortaya atılan yaratıcı coğrafyalar kavramı uyarlanarak daha iyi tercüme edilebilir.
Coğrafyalar yerine, istanbul eskort kızlar ve onların erkek müşterileri üzerine yaptığımız araştırmada, bir dizi rüyayı, imgeyi, kelime hazinesini belirleyen (hem bilimsel olmayan, siyaset hem de sosyal bilimler söylemleri tarafından üretilen ve yayılan) “hayali bir fahişeliğe” bakıyoruz. ) fuhuş ve kahramanları hakkında araştırma yapan veya düşünenlere açıktır.

İstanbul Escort Kızları ve Müşteriler
İstanbul Escort Kızları ve Müşteriler

Peki ama bu hayali fahişelik neden araştırmaya engel oluyor?

Kısacası, ‘hayali fahişelik’ geometrik ve toplumsal bir ayrım üretir: ‘burada’ ve ‘orada’, ‘orada’ konumlanan bu insanları sosyal dünyadan ya da en azından ana akım toplumsal dünyadan yalıtarak. Yani, yaratıcı fahişelik, bireylere eşit olmayan toplumsal tanınma ve toplumsal değer verilmesini sağlayarak varoluşsal eşitsizliklerin üretilmesine izin verir (Therborn, 2006).

Bir yandan, kadın seks işçilerini seks işçisi olmayanlardan ayırır: kadın seks işçileri, özellikle faillikten yoksun olarak algılanır, tarif edilir ve kuramlaştırılır (örneğin: kadın seks işçileri veya kadın fahişeler yerine fahişe kadınlar ifadesinin kullanılması). ), baskı ve erkek egemenliğinin nesneleri ve hatta ataerkil toplumun yeniden üretimi için araçlar olarak.

Öte yandan, hayali fahişeliğin parçası olan imgeler, temsiller ve söylemler, ticari seks arayan erkekleri tam olarak anlamaya, analiz etmeye ve açıklamaya hiç yer vermiyor. Çünkü fuhuş sistemindeki (kadınların nihai ezici mekanizması) içindeki yerleri bir şekilde önceden belirlenmiştir: bu erkekler baskıcıdır ve kadınlara yönelik şiddetin failleridir (Sanders, 2008).

İstanbul Escort

Tüm bunların yanı sıra, hayali fuhuş açısından, seks işçileri kadınları ve ticari seks arayan erkekleri ayıran yapısal bir eşitsizlik vardır. Bu nesnel eşitsizlik (kaynaklara erişim, sosyal prestij ve iktidar), fuhuş ve seks işçiliğini erkek egemenliğinin, kadınların ezilmesinin ve ataerkilliğin yeniden üretiminin bir yeri olarak tanımlayacaktır.

Hayali fuhuş duvarının diğer tarafında

Fuhuş ve onun kahramanları (hem kadın seks işçileri hem de erkek müşteriler) üzerine yapılan sosyolojik araştırmalar, bu teorik, ideolojik ve politik duvarın diğer tarafına atlamak zorundadır.

Bunu yaparken, (i) fahişe kadınların ve erkek müşterilerin seslerini ve hayatlarını ana akımlaştırma; (ii) fuhuşun sosyal bağlam olarak hafife alınması; ve (iii) iki önemli teorik adımı benimseyerek ve bu teorik pozisyonların analitik sonuçlarıyla ilgilenerek.

Fahişe kadınları ve erkek müşterilerin seslerini ve yaşamlarını yaygınlaştırma

Kadın fahişeler, çoğu zaman, sistematik ve ideolojik olarak normal kadınlar, olağanüstü bir şey olarak temsil edilir. Kadın fahişelerin sosyal görünürlüğü, hayatlarının diğer yönlerini gölgede bırakma eğiliminde olan cinselliklerinin istisnailiğine dayanmaktadır. Aynı zamanda, müşteri olan erkekler ve onların hayatları, diğer erkeklerin (müşteriler ya da değil) ve kadınların (fahişeler ya da değil) kadar sıradan olacaktır. Onlar ideolojik olarak olağanüstü şiddetli, saldırgan ve kadın düşmanı olarak temsil edilen ‘normal’ erkeklerdir.

İstanbul Escort Kızları ve Müşteriler
İstanbul Escort Kızları ve Müşteriler

Sosyal bir bağlam olarak

fuhuş Cinselliğin özel ve ticari bir biçimi olarak fuhuş, eylemi düzenleyen veya yönlendiren herhangi bir sosyal yapı değil, toplumsal gerçekliğin bir boyutudur. Aksine, fuhuş, onu tanımlamaya yardımcı olan yapısal güçlerin geçtiği bir gerçeklik alanıdır. Sınırları dışındaki sosyal koşullara karşı geçirgen olan, ancak aynı zamanda sosyal etkileşim tarafından onaylanan ve yeniden üretilen sınırlı kurallar, normlar ve ritüeller tarafından tanımlanan bir bağlam.

İstanbul Escort

İki teorik adım

İlk adım, bir güdüler sosyolojisini benimsemektir (Mills, 1940). Bunu yaparak, bir araştırma hedefi olarak ulaşmamız gereken aşılmaz soru, nedenler sorusudur. Kadınlar fahişeliğe karşı sosyalleştiklerinde ve fahişelik damgası tehdidinin farkında olduklarında neden fuhuş yapmaya başlarlar?

Erkekler neden cinsellikteki dönüşümler ve cinsel deneylerde kadın erkek eşitliğine yönelik çifte ahlaki standarttan koptuğu genel bir bağlamda ücretli cinsel hizmetlere başvururlar? Dahası, bir güdüler sosyolojisi (Mills, 1940), içsel irade ya da bireysel dürtülerden daha çok toplumsal olarak tanımlanmış durumlarla ilgilenir.

Güdüler ve eylemler, bireylerin içsel iradelerinden değil, bireylerin kendilerini içinde buldukları durumlardan kaynaklanır. Yani, bireylerin motivasyonel yapıları onların toplumsal ve pratik anlaşılırlık çerçevelerine bağlıdır. Belirli bir davranışı haklı çıkarmak için kullanılan nedenler, bu eylemi daha geniş bir ilişkisel çerçeveye entegre ederek ve davranışı potansiyel olarak değerlendiren normlarla uyumlu hale getirerek, hemen bir sosyal durumla bağlantılıdır.

Güdülerin toplumsal kökleriyle ilgili bu ilgiyi dikkate alarak, ikinci teorik adım, aktörlerin biyografileri arasında eklemlenmeyi mümkün kılmak için ‘yaşam biçimleri’ kavramını (Capucha, 2005; Certeau, 1998) harekete geçirmektir. fuhuşun bu biçimi, sosyal yapılar ve bunların yapısal olarak eklenmesi. Bu mümkündür, çünkü yaşam biçimleri kavramı, varoluşun yapılandırılmış ve sosyal olarak koşullandırılmış karakteri, olanların rastgele ve tesadüfi doğası ile bireysel tarihin bilinçli, kasıtlı ve yansıtıcı doğası arasında bir eksen olarak çalışır. Yaşam biçimleri kavramı, bireylerin varoluş koşullarını, günlük yaşamın dayattığı durumların ve eylem ihtiyaçlarının çokluğuyla ifade ettikleri kipleri hesaba katar. sağlar,

Bu, ücretli bir cinsellik ilişkisi içindeki kadın ve erkeklerin maddi koşullarının sorunsallaştırılması için teorik bir alan açmak, ticari cinselliğin eylemlerinin ve etkileşimlerinin kaydedildiği seçim ve düşünme süreçlerinin anlaşılması gerektiğini yeniden teyit etmekle ilgilidir. eşit olmayan bir şekilde dağıtılmış bir kaynak.

Fuhuş daha geniş yaşam biçimleriyle kesişir

Bizim amacımız olan fuhuş kahramanları (eskort kızlar ve erkek müşteriler) tarafından tanımlanan ve yaşanan daha geniş yaşam biçimlerinin analizini, bir yaşam biçimi olarak fahişelik fikriyle karıştırmamalıyız. Fuhuş, eskort kızlar ve müşteriler tarafından deneyimlendiği gibi, sosyal ve etkileşimsel bir bağlam oluşturur. Yani, hem kadınların (eskort kızların) hem de erkeklerin (müşterilerin) sosyal yaşamlarının tanımlandığı bağlamsal çoğulluğun getirdiği girdiler tarafından ve aynı zamanda yüz yüze olunan yapısal güçler ve nesnel yaşam koşulları tarafından üretilen belirli bir yer . onlara.

Kadınların eskort kızlara ve erkeklerin bu özel fahişeliğin müşterisi haline geldiği sosyal ve biyografik yolların analizi, çeşitli boyutlarla kesişen üç ana yaşam biçiminin tanımlanmasına ve bir pozisyona giriş ve bu pozisyonun sürdürülmesine izin verir.
fuhuş diyarı İstanbul Eskort.

Barışçıl bir huzursuzluğun yaşam biçimi

Burada, görünüşte dış yapısal güçler tarafından belirlenen yaşam barışı ile daha iyi yaşam koşullarını garanti altına alma mücadelesinin huzursuzluğu arasındaki salınım tarafından belirlenen günlük varoluş tarzlarını buluyoruz. Paradoksal olarak, asıl hırs hayatın rutini ve istikrarı olduğunda, huzursuzluk yoğunlaşır.

Bu yaşam biçiminde, kadınları nesnel ve sembolik kaynaklardan daha fazla yoksun buluyoruz, kadınları ekonomik ve varoluşsal güvencesizliğin döngüsel durumlarından kaçmalarını sağlayan yaşam koşullarını dönüştürmek için yeni stratejiler bulmak için aralıksız bir mücadele durumu yaşıyorlar.

Hayatı aldatan hayat tarzı

Bu yaşam tarzında, hayatlarının bir bölümünde ve hepsinden önemlisi okul kariyerleri boyunca umudunu, yanılsamasını ve beklentilerini yitirmiş eskort kızları buluyoruz. Bu kadınlar, eğitim sisteminin ürettiği istekler ile iş dünyasının sunduğu fırsatlar arasındaki farkı yöneterek hayatlarını yaşıyorlar. Aldatılmış veya hayal kırıklığına uğramış bir neslin parçası olduklarını söyleyebiliriz (Bourdieu, 1979): işgücü piyasası, yaşamın kalıcı olarak yoğunlaştırılmasına ve duygusallaştırılmasına ve farklı tüketime dayalı bireysel projeleri uygulamak için tasavvur ettikleri ve ihtiyaç duydukları rahatlığı ve ekonomik güvenliği sunmuyor. beklentiler. İş piyasası, prestij ile çekici işi birleştiren işe yerleştirme çözümleri sunmaz ve bürokratik rutinler ve tekrarlayan süreçler için hapis cezası belirlemez. Onlara rutinden kaçışla eşanlamlı bir iş sunmaz. Bu nedenle, eskort kız olmak, bu beklentilerin aldatmacasından kurtulmanın bir yoludur.

İstikrarlı heyecanın yaşam tarzı

Burada hem kadınları (maddi, sosyal ve sembolik kaynaklara ayrıcalıklı erişime sahip eskort kızları) hem de fahişeliğin resmi bir entelektüel ve yüksek vasıflı işi tamamlayan yarı zamanlı bir faaliyet olduğunu görüyoruz. ) iki farklı yaşam etiğini özellikle yoğun bir şekilde birleştirmek (Thomas ve Znaniecki, 1958): (i) güvenlik ve istikrar arzusuyla işaretlenmiş geleneksel çalışma etiği; (ii) sürekli yeni deneyimler ve heyecan arzusu ve tanınma arzusuyla tanımlanan macera etiği. Çok kısaca, hem kadınlar hem de erkekler için fuhuşa girişin, en azından kısmen, yaşamları için heyecan arayışı tarafından motive edildiğini söyleyebiliriz.

Ayrıca Ümraniye Escort model online web sitesi.
Gecelik veya saatlik İstanbul escort bayanlara 7/24 sitemizden ulaşabilirsiniz.

En güzel şişli escort kızları ile keyifli vakit geçirin.

Eğer isterseniz harika seks için Şişli Escort kızları her zaman hazır,
En şehvetli İstanbul Escort  gibi diğer en seksi kızları bulabilirsiniz.

İstanbul Escort bayan arkadaşlarınıza ulaştıran ilanlarını bulabileceğiniz sitemizde en güncel Taksim Escort kızların profilleri.

İstanbul Escort bayan arkadaşlarınıza ulaştıran ilanlarını bulabileceğiniz sitemizde en güncel escortfly.com maslak escort kızların profilleri.
Fetiş ve Fantezi seven Escortlar Sınırsız Seks Yapan Eskortlar

Şişli Eskort bayan arkadaşlarınıza ulaştıran ilanlarını bulabileceğiniz sitemizde en güncel istanbul Escort kızların profilleri.

İzmir Escort bayanları online web sitemizde sizlere ilçenizdeki en uygun bayanlarını bulabileceğiniz kaliteli her tür fantezinize uygun izmir escort bayanları sunuyoruz.

İstanbul Escort Kızları ve Müşteriler
İstanbul Escort Kızları ve Müşteriler

İstanbul Escort Bayanlarını ile ilgili içerik ve modelleri bu kategoride bulabilirsiniz.
Birbirinden sexy ve güzel Şişli Eskort‘lar ile iletişime geçebilirsiniz.
İstanbul Escort modelleri web sitemizde ilanları bulunan eskort hizmeti veren bayanlar, %100 gerçek profile sahip kişilerdir.

İstanbul Vip ilçesinde Eskortluk yapan bayanların bulunduğu platformumuz Vip Şişli bayan escort ilan sitemize hoş geldiniz.

Müşterilerimizin ilgisini kanıtlamakta ve kızın görünümünün çevrimiçi resimden birine eklenmemesi durumunda hiçbir ücret ödememeyi gururla garanti etmektedir.

İstanbul Escort bayan modeller sitesi, Vip Eskort, bayanları gecelik veya saatlik İstanbul Escort bayanlara 7/24 sitemizden ulaşabilirsiniz.
En güzel İstanbul Escort kızları ile keyifli vakit geçirebilirsiniz.

İstanbul Escort bayan mı arıyorsunuz?

Doğru yere geldiniz!

Escort bayan arkadaşınızla tanışın.

Escort bayan web sitemiz İstanbul genelinde hizmet vermektedir.
Ayrıca İstanbul Escort bayanlarını da inceleyebilirsiniz.

Şişli Eskort bayanlarımız ihtiyaçlarınızı ve isteklerinizi nasıl karşılayacağını bilir ve sizi özel hissettirecektir.
Kişisel bir hizmet sunarlar ve harika zaman geçirmenizi sağlarlar.

Erotik bir masaj veya bir parti için Şişli Eskort bayan arıyorsanız, Escort bayanlarımız harika zaman geçirmenizi sağlayacaktır.

www.escortfly.com

Şişli Eskort sex arkadaşınıza ulaştıran ilanları bulabileceğiniz escort sitemizde en güncel Şişli Escort kızların sexy profilleri.

İstanbul Escort 2022 Popüler Bayanları

Escort bayanları online web sitemizde sizlere ilçenizdeki en uygun Taksim Escort bayanlarını bulabileceğiniz kaliteli hertür fantazinize uygun escort bayanları sunuyoruz.

Escort partner kızlarına ulaştıran ilanlarını bulabileceğiniz web sitemizde en güncel Şişli Escort bayanların profil ve ilanları.

Şişli Eskort Bayanları web sitesi, Şişli Escort kızların profilleri.
Gecelik, Saatlik, Tatil, Toplantı ve tüm organizasyonlarınız için Escort bayan partner ilanlarına 7/24 ulaşabilirsiniz.

Categories: Yedikule Escort