amunŞişli Tarihçesi - 2024

Şişli Tarihçesi

Şişli Tarihçesi
Şişli Tarihçesi

Şişli Tarihçesi İç içe geçmiş yapılar, içi içe geçmiş yaşamlar, sesler, renkler, kültürler… Bitişik nizam yapılar arasında birden bire muhteşem siluetiyle beliriveren Çankaya Apartmanı, “Kurtarıcı Gazi” anlamına gelen Halaskargazi Caddesi’nde mağrur duruşuyla bizi selamlayan Atatürk Evi, mimar Vedat Tek’in imza attığı farklı yapısıyla dikkat çeken Vedat Tek Evi, yıllardır Paskalya dönemi önünde kuyruk olan Üstün Palmie Pastanesi, bir mekandan çok bir yaşamı anlatan Madam Despina Meyhanesi, görünce alıp eskilere götüren, o tatlı şiveleriyle kent yaşamını renklendiren Rumların Aya Dimitri Kilisesi, Ermeni’si, Rum’u, Türk’ü her milletten insanın yardımıyla inşa edilen Şişli Camii… Hangisinden başlamalı acaba Şişli’yi anlatmaya?

Şişli Tarihçesi
Şişli Tarihçesi

Belki de 1951 yapımı İstanbul Kan Ağlarken filmine kaynaklık eden, polis komiseri Muharrem Alkor’un kaleme aldığı “Hrisantos’u Ben Öldürdüm”¹ kitabıyla başlayabiliriz bu kozmopolit kenti anlatmaya. Ya da bademcik ameliyatının öncülerinden biri doktor Nikolaos Taptas, İstanbul’un ünlü çiçekçisi Sabuncakis, Mars gezegeni coğrafyası çizimleriyle ünlü astronomi uzmanı Evgenios M. Andoniadis, ünlü silah tüccarı Basil Zaharof gibi Şişli’de yaşamış ve tarihe mal olmuş isimlerden başlamalı bu rengarenk kenti anlatmaya…

Nereden başlarsak başlayalım biraz modernleşmenin sembolü olmuş, biraz çarpık kentleşmenin azizliğine uğramış, bir zamanlar sürgün yeriyken zamanla İstanbul’un gözdesi olmuş ama her şeye rağmen her daim canlı, çok renkli bir Şişli karşımıza çıkıyor. 15 milyonluk İstanbul’da yaşayan pek çok kişinin görmediği onlarca semt, ilçe vardır belki de, ancak Şişli’yi görmeyen ya da yolu düşmeyen İstanbullu yok gibidir.

Bir anlamda İstanbul’un kalbidir Şişli. Peki, Şişli adı nereden geliyor? İlçenin adının kaynağına dair en yaygın görüşe göre, şiş yapımıyla uğraşan ve “Şişçiler” diye anılan bir ailenin burada yaptırdığı “Şişçilerin Konağı”nın zamanla “Şişlilerin Konağı” olarak anılmaya başlanmasıyla ilçenin adı “Şişli” olarak günümüze kadar geldi.

ŞİŞLİ’NİN İLK SAKİNLERİ GAYRİMÜSLİMLER

İlçede ilk yerleşimin, en eski mahallesi olan ve bugün Kurtuluş olarak bilinen, Tatavla ile başladığı düşünülüyor. Tarihler 16. yüzyılı gösteriyordu. Özellikle Kanuni Süleyman (1520-1566) dönemindeki deniz fetihleri sırasında Ege ve Akdeniz’deki adalardan tutsak edilen zanaatkarlar bu bölgeye yerleştiriliyordu. Bölge Haliç Tersanesi’nin büyümesiyle, burada çalıştırılmak için getirilen Rum denizcilerden ve bilhassa Sakız Adasından getirilen savaş esirlerinden terkip bir Ortodoks cemaatinin buraya yerleşmesiyle birlikte önem kazanır.

Bölge adını ise Pera’da yaşayan Cenevizlerin at ahırlarının burada yer alması sebebiyle alır. Rumca Tavla at ahırı anlamına geliyor. Tatavla ve civarına zamanla İstanbul’a ticaret amacıyla gelen yabancılar da yerleştirildi. 1800’lü yılların ortalarına kadar önemli başka bir yerleşimin bulunmadığı Şişli’de, oldukça geniş kırlık alanlar vardı. Bu bölgede yer alan bahçelerde sebzecilik ve meyvecilik gibi tarımsal çalışmaların yanı sıra çiçekçilik de yapılıyordu.

Şişli’nin tarihsel evrimi, doğal bir uzantısı olarak geliştiği Beyoğlu’ndan bağımsız düşünülemez. İlçenin gelişiminde Beyoğlu’ndaki yerleşimin kadar, 18. yüzyılda yapılan askeri kışlaların yarattığı hareketliliğin de rolü büyük olmuştur. Osmanlı Devleti’nin 1839 Tanzimat Fermanı reformlarıyla birlikte yabancılara mülk edinme hakkı tanımasıyla Avrupa’dan gelen Latin Levantenler de buraları tercih ederler.

Diğer yandan 1870’teki büyük Beyoğlu yangınında evsiz kalan Levantenlerin ve gayrimüslimlerin Harbiye çevresinde inşa edilen kâgir binalara taşınması, Şişli’nin gelişiminin en önemli dinamiklerinden oldu. Bugün Pangaltı olarak bilinen semt, adını da o zamanlardan alır. O dönemlerde tamamen yeşillik olan bölgenin adına kaynaklık eden ise İtalyan Giovanni Battista Pancaldi. “19. Yüzyıl Levanten Semti: Pangaltı” kitabının yazarı Rinaldo Marmara’nın aktardığına göre, 19. yüzyılda İtalya’da ailesini bırakarak Osmanlı’ya çalışmaya gelen Giovanni Battista Pancaldi, Taksim’in ilerisindeki bölgede avcıların ve kıra gelenlerin mola verdiği bir yeri işletiyordu.

Bu bölgeye gelenler kendi aralarında “Pancaldi’ye gidiyoruz” diyorlardı. Zamanla bu kullanım Türkçe’ye uyduruldu ve semtin adı Pangaltı olarak kayıtlara geçti.

O dönemin Şişli’sinin sakinleri genellikle Levantenler, Ermeniler, Rumlar ve Museviler’dir. Bölgeye yerleşen gayrimüslimler kendi kültürlerini ve sosyal yaşamlarını da getirirler. Böylece sosyal yapılar da gelişmeye başlar. Artigiana Düşkünler Evi, Saint Esprit Kilisesi, Pangaltı Hamamı, Pangaltı Ermeni Lisesi, aya Dimitri Kilisesi, Mıhitaryan Lisesi, High Pastanesi gibi sosyal yaşamın getirdiği kurumlar en bilinenleridir.

TEŞVİKİYE, MECİDİYEKÖY VE OSMANBEY KURULUYOR

Osmanlı’nın son dönemindeki önemli politik süreçlerin ve dönüşümlerin ilçeye bire bir yansıdığını görebiliriz. Padişah Abdülmecit’in (1839-1861) Tanzimat Fermanı’nda yabancılara özel mülk edinme hakkının verilmesi bugün “Teşvikiye” adıyla anılan semtin de temellerini atar. Semtte Abdülmecit’in burada bir yerleşim oluşturma amacını dile getirdiği aynı tarzda yapılmış iki taş bulunur ve üzerlerinde “Eser-i Avatıf-ı Mecidiye Mahalle-i Cedide-i Teşvikiye (Abdülmecid’in karşılıksız iyilikseverliğinin eseri olan yeni Teşvikiye Mahallesi)” ibaresi yer alır.

Bu taşlardan biri Teşvikiye Caddesi üzerinde eski Nişantaşı Karakolu’nun yanında, diğeri ise Rumeli Caddesi ile Valikonağı Caddesi’nin kesiştiği kavşakta bulunuyor. 1883 nüfus sayımında bir mahalle olarak resmen tescil edildi.

Nişantaşı
Nişantaşı

İlçenin gelişim dinamiğinde bir başka önemli adım ise Padişah Abdülmecit’in imparatorluğun sınır bölgelerinde yurtlarını kaybederek İstanbul’a sığınan göçmenleri yani muhacirleri iskân etmek üzere, bugünkü Şişli’nin kuzeydoğusundaki arpa tarlaları ve dutlukların olduğu alanlara yerleştirilir. Bu bölgeye insanların dut yemeye geldiği tarih kitaplarında yer alan bir bilgi. Bu yerleşim bölgesi de padişahın adına atıfla “Mecidiyeköy” olarak adlandırılır.

Nüfusun artmasıyla çeşitli kamu binalarının yapılması da hızlanmış, 1862’de Mekteb-i Harbiye, 1895’te Darülaceze, 1898’de Etfal Hastanesi gibi kamusal nitelikli yapılar hizmete girmiştir. İsviçreli Bomonti kardeşler 1890 yılında Feriköy’de bir bira fabrikası kurarlar.

Tesislerini 1902 yılında eski adıyla Bomonti Bira Fabrikası’nın bulunduğu yere naklederler. Bomonti semti de adını buradan alır. Matbaa-i Osmaniye’yi kuran Osman Bey de Harbiye ile Şişli arasında bir arazi satın alarak bu arazide bir konak yaptırmıştır. Osmanbey semtinin adı da bu konaktan gelir.

Tanzimat’la birlikte, Osmanlı İmparatorluğu’nda eğitim-öğretim ve sağlık alanlarındaki düzenlemeler hız kazandı. Harbiye, Maçka’daki Mekteb-i Hayriye ve daha sonra okula dönüştürülecek olan Florance Nightingale önemli kurumlar olurken, Şişli’de eğitim-öğretim ve sağlık kuruluşları asıl olarak azınlıklarca inşa edildi.

Fransız Lape ve Pasteur Hastaneleri, Notre Dame de Sion ve Saint Michel Okulları, Ermeni Surp Lusavorçiyan, Mihitaryan ve Nor Tıbrota okulları, Surp Agop Hastanesi, Surp Vartanas Kilisesi, Bulgar Hastanesi bu dönemin önemli kuruluşlarıdır.

ŞİŞLİ MODERN HAYATIN GÖZDESİ OLMAYA BAŞLIYOR

Şişli’nin gelişmesinde ulaşım, elektrik, havagazı gibi “modern hayat konforlarının” erkenden yayılmasının rolü büyük… Yerleşmenin Şişli’ye doğru uzanması 1881’den itibaren atlı tramvayın Taksim’den Pangaltı’ya ve biraz daha ileriye, bugünkü Şişli’nin ortalarına doğru gelmesiyle hızlandı ve 1913’te elektrikli tramvay işlemeye başladı. Şişli, Beyoğlu’ndan sonra İstanbul’un elektrik ve havagazı almaya başlayan ikinci semti oldu. Bir anlamda Şişli “lüks ve modern hayat” özleminin simgesi haline gelmeye başladı.

20. yüzyılın başlarında, Şişli’nin özellikle Teşvikiye ve Nişantaşı semtleri, saraya mensup kişilerin ve yöneticilerin konaklarının yer aldığı tabir yerindeyse İstanbul’un en gözde semti haline geldi. Bunun birkaç nedeni var: Sarayın önce Dolmabahçe’ye sonra da Yıldız’a taşınması hanedan mensuplarını ve yüksek devlet görevlilerini Nişantaşı’na çekti.

Diğer yandan Batılılaşma yolundaki İstanbul’da Pera’ya yakın olmak, oradaki hayat tarzına karışmak isteyen ekonomik olarak üst tabaka İstanbullu Nişantaşı ve Teşvikiye’yi tercih etmeye başladı. 1860-70’li yıllardan itibaren Nişantaşı bir konaklar ve saraylar semti olarak gelişti, 1910’lardan başlayarak buna apartmanlar eklendi. Bugün ilçeye tarihi karakterini veren caddelerden Halaskargazi Caddesi boyunca evlerin, konakların sıklaşması ve ilk apartmanların belirmesi de 1910-1920 döneminde gerçekleşti.

Şişli’nin günümüzde merkezi sayılabilecek Şişli Camii 1949’da açılmıştır.
Şişli’nin günümüzde merkezi sayılabilecek Şişli Camii 1949’da açılmıştır.
CUMHURİYET DÖNEMİNDE DE GELİŞİM HIZLA DEVAM ETTİ

İlçede Osmanlı İmparatorluğu’ndan Cumhuriyet dönemine geçişi simgeleyen şüphesiz en önemli olay, Mustafa Kemal’in Samsun’a doğru yola çıkmadan önce, bugün Atatürk Müzesi olarak korunan binada kalmış olmasıdır. Bugün Şişli’nin birçok mahallesi 19 Mayıs, Cumhuriyet, İnönü, Halide Edip Adıvar gibi o dönemi hatırlatan isimlerle anılıyor.

Şişli’nin gelişimi Cumhuriyet’in başlarında da kesintisiz devam etti. Halaskargazi Caddesi’ne paralel giden Abide-i Hürriyet Caddesi’nin batısında Bomonti Bira Fabrikası ve bahçesinin bulunduğu sırtlara doğru, semtin 1920’ler sonrasında hızla yapılaşan kesimleri yer alıyor. 1930 ila 1940’lı yıllar arasında başta Halaskargazi olmak üzere semtin ana caddelerinin iki yanında, çoğu günümüze kadar gelen, döneminin en lüks apartmanları bitişik nizamda kuruldu.

Böyle bir yerleşim tarzı Abide-i Hürriyet Caddesi’nin batısında kalan ve en ünlüleri Hanımefendi Sokağı, Perihan Sokağı, Sıracevizler Caddesi olan yerlerde de büyük bir hızla gelişti. 1933 yılında Cemil Reşit Rey tarafından bestelenen, Ekrem Reşit Rey’in oyun yazarlığını yaptığı Lüküs Hayat Opereti, zengin ve modern yaşam özlemini dile getirirken, “Şişli’de bir apartıman, yoksa eğer halin yaman, nikel kübik mobilyalar, duvarda yağlı boyalar” dizeleri dönemin bu gelişmesini yansıtır.

Cumhuriyet döneminde tasarlanan Moltke Planı ise Şişli’yi etkileyen ve ilçeye Batı ölçülerine göre gelişme doğrultusunu veren ilk plandır. Fransa’dan gelen Agache, Lambert, Prost ve Almanya’dan gelen Elgötz, Batı ölçülerinde kente yenilik getiren mimar ve plancılardır. Bunlardan özellikle Prost’un hazırladığı planlar İstanbul’a olduğu kadar Şişli ilçesine de önemli özellikler kazandırdı. Prost planına uygun olarak geometrik dokulu yollar, ağaçlandırılmış bulvarlarla bitişik düzen yüksek yapılar ve Harbiye, Osmanbey, Nişantaşı ile Maçka’daki düzenlemeler bu dönemde gerçekleştirildi.

1950’LERDE DEĞİŞİM BAŞLIYOR

1950’ler yoğun göçün yaşandığı bir dönem oldu ve bu gelişmeler kuşkusuz Şişli’nin değişimine de damgasını vurdu. 1950’de Prost’un danışmanlığında toplanan İmar Müşavirliği Heyeti’nin hazırladığı “Sanayi Planı”, Kağıthane, Bomonti ve Dolapdere semtlerinde örgütlü sanayi alanları planlanarak, yeni yerleşim birimlerinin doğmasına neden oldu. Buna paralel olarak düzensiz göçün artması, ilçenin kuzeyinde Çağlayan ve Gültepe gibi gecekondu semtlerinin ortaya çıkmasına neden oldu. Kağıthane’nin nüfusu da bu dönemde hızla artmaya başladı. Bu sırada Beyoğlu ilçesine bağlı bir bucak olarak yönetilen Şişli, 1954’te 6324 sayılı Yasa ile ilçe statüsü kazandı.

1950-1960'lar da Şişli Halaskargazi Caddesi ve Atatürk Evi
1950-1960’lar da Şişli Halaskargazi Caddesi ve Atatürk Evi

1960’tan sonra yeni yerleşim birimleri, evler ve fabrikalar inşa edildi. Emekli subaylar ve gazeteciler için yapılan sitelerle birlikte Esentepe ve Gayrettepe semtleri ortaya çıktı. Mecidiyeköy’deki bahçeli evlerin yerini apartmanlar almaya başladı. 1970’lere gelindiğinde nüfus 100 bini aşmıştı. Yine yoğun göç hareketleri sonucunda ilçenin kuzeyinde Hürriyet, Örnektepe ve Çeliktepe adlarıyla yeni yerleşimler belirmeye başladı. Yoğun bir sanayi merkezi haline gelen Kâğıthane’de ise 1963’te belediye teşkilatı kuruldu (1981’de lağvedilerek İstanbul Belediyesi’ne bağlı şube müdürlüğüne dönüştürüldü).

Şişli 1970’lerde alışverişin merkezi olmaya başladı. Modanın merkezi Beyoğlu’ndan Şişli’ye kaymaya başlarken yeni ilçede yeni alışveriş merkezleri, mağazalar açıldı. Halaskargazi, Rumeli ve Valikonağı caddeleri 1980’lerde İstanbul’un ve belki de Türkiye’nin en gözde alışveriş bölgeleri haline geldi. Bu gelişim daha sonra Mecidiyeköy, Gayrettepe ve Esentepe’yi de içine aldı. Büyükdere ve Yıldız Posta caddeleri kenarında eskiden ikametgâh olarak kullanılan apartman daireleri, giderek işyerlerine dönüştü.

ŞİŞLİ BELEDİYESİ KURULUYOR

Şişli ilçesindeki gelişmeler 1980’li yıllarda da devam etti. 1984 yılına kadar İstanbul Belediyesi’ne bağlı şube olarak yönetilen Şişli, 1984’te büyükşehir ve ilçe belediyeleri için çıkartılan Yerel Yönetimler Kanunu çerçevesinde yeniden yapılanarak belediye statüsünü aldı. Ayazağa ve Kağıthane de köy statüsünden çıktı. 1987 yılında Kağıthane ilçesi kurularak, Şişli’den ayrıldı.

1980’lerin ortalarında yarım milyonu aşan Şişli nüfusu, Kağıthane’nin ilçe yapılarak Şişli’den ayrılmasıyla yarı yarıya düştü. 1990’lar ve 2000’lerde Büyükdere Caddesi üzerine yapılan yüksek katlı rezidans ve işyeri amaçlı olarak inşa edilen binalarla, Şişli yeni bir değişim süreci içine girdi. 12 Kasım 2012 tarihinde çıkartılan 6360 sayılı Yasa ile Şişli’nin coğrafi büyüklüğünün üçte ikisini oluşturan Ayazağa, Maslak ve Huzur mahalleleri Şişli’den alınarak Sarıyer ilçesine bağlandı.

Bugün Şişli, doğusunda Beşiktaş, kuzeyinde Sarıyer, batısında Eyüp ve Kağıthane, güneyin de ise Beyoğlu ilçeleriyle çevrili. 25 mahallesi bulunun ve gece nüfusu 280 bin civarında olan Şişli’nin gündüz nüfusu 4 – 5 milyonu buluyor.

DİP NOT:

¹… Hristo Hrisantos Tatavla’nın en ünlü isimlerinden biri. Türkiye’nin ilk seri katili diye yazar kayıtlar. 13’ü polis, 21 kişiyi öldürmüştür. Dolapdere Karakolu Komiser Muavini Muharrem Alkor tarafından 1920 yılında öldürülmüştür. Alkor daha sonra ‘Hrisantos’u ben öldürdüm’ isimli bir kitap yazar.”

Şişli Escort Hizmetleri: En Güvenilir Siteler

İstanbul’un en merkezi semtlerinden biri olan Şişli, güzel ve seksi escort bayanlarıyla da popüler bir bölgedir. Ancak, güvenilir ve kaliteli bir escort hizmeti bulmak her zaman kolay olmayabilir. Bu nedenle, Şişli Escort hizmetlerinde en güvenilir siteleri sizler için derledik.

  • İstanbul Escort: İstanbul Escort, Şişli başta olmak üzere İstanbul’un birçok semtinde hizmet veren bir escort sitesidir. Site, güvenilir ve kaliteli hizmetiyle müşterilerin beklentilerini karşılamaktadır. Ayrıca, siteye üye olan escort bayanların profilleri detaylı bir şekilde incelenebilir.
  • Escort İstanbul: Escort İstanbul, Şişli escort kızlarının yanı sıra İstanbul’un diğer semtlerinde de hizmet veren bir site. Site, müşterilerine gizlilik ve güvenilirlik konularında önemli bir hizmet sunuyor. Ayrıca, siteye üye olan escort bayanların fotoğrafları ve iletişim bilgileri de mevcut.
  • İstanbul Escort Bayan: İstanbul Escort Bayan, Şişli escortlarıyla birlikte İstanbul’un diğer semtlerindeki escort bayanları da müşterilerine sunmaktadır. Site, müşterilerine kaliteli ve güvenilir bir hizmet sunarken, aynı zamanda escort bayanların profillerini detaylı bir şekilde incelemeye imkan tanır.

Bu siteler, Şişli escort hizmetleri konusunda güvenilir ve kaliteli hizmet sunmaktadır. Bu nedenle, escort hizmeti almak isteyenlerin bu siteleri tercih etmeleri önerilir.

Şişli Escort bayanlar, birçok farklı hizmet sunmaktadırlar. Bu hizmetler arasında masaj, striptiz, oral seks, anal seks gibi farklı seçenekler bulunmaktadır. Ancak, her escort kızın hizmetleri farklı olabilir. Bu nedenle, hizmet almadan önce detaylı bir şekilde konuşmanızda fayda vardır.

Escort BayanYaşBoyKiloHizmetleri
Elif2317060Masaj, Oral Seks, Striptiz
Deniz2517565Anal Seks, Grup Seks
İpek2216555Ön Sevişme, Cimcif

Yukarıdaki tabloda, Şişli escort bayanların bazı özellikleri yer almaktadır. Ancak, bu özellikler her escort kız için aynı olmayabilir. Bu nedenle, hizmet almadan önce detaylı bir şekilde konuşmanızda fayda vardır.

Sonuç olarak, Şişli escort bayanlar, kaliteli hizmetleri ve uygun fiyatlarıyla dikkat çekmektedirler. Ancak, her escort kızın hizmetleri farklı olabileceğinden, hizmet almadan önce detaylı bir şekilde konuşmanızda fayda vardır. Şişli escort kızlar, gece hayatınızı renklendirecek ve unutulmaz anlar yaşamanızı sağlayacaktır.

10,62 km2’lik yüzölçümüne sahip Şişli ilçesi,

Detaylı Bilgi : 19 Mayıs Mahallesi,

Detaylı Bilgi : Ayazağa Mahallesi,

Detaylı Bilgi : Bozkurt Mahallesi,

Detaylı Bilgi : Cumhuriyet Mahallesi,

Detaylı Bilgi : Duatepe Mahallesi,

Detaylı Bilgi : Ergenekon Mahallesi,

Detaylı Bilgi : Esentepe Mahallesi,

Detaylı Bilgi : Eskişehir Mahallesi,

Detaylı Bilgi : Fulya Mahallesi,

Detaylı Bilgi : Feriköy Mahallesi,

Detaylı Bilgi : Gülbahar Mahallesi,

Detaylı Bilgi : Halaskargazi Mahallesi,

Detaylı Bilgi : Halide Edip Adıvar Mahallesi,

Detaylı Bilgi : Halil Rıfat Paşa Mahallesi,

Detaylı Bilgi : Harbiye Mahallesi,

Detaylı Bilgi : İnönü Mahallesi,

Detaylı Bilgi : İzzetpaşa Mahallesi,

Detaylı Bilgi : Kaptanpaşa Mahallesi,

Detaylı Bilgi : Kuştepe Mahallesi,

Detaylı Bilgi : Maslak Mahallesi,

Detaylı Bilgi : Mahmut Şevket Paşa Mahallesi,

Detaylı Bilgi : Mecidiyeköy Mahallesi,

Detaylı Bilgi : Meşrutiyet Mahallesi,

Detaylı Bilgi : Paşa Mahallesi,

Detaylı Bilgi : Teşvikiye Mahallesi,

Detaylı Bilgi : Yayla Mahallesi,

Yayla olmak üzere toplamda 25 mahalleden oluşmaktadır.

Tarihsel ve önemli yerler

II. Abdülhamid Çeşmesi
Abide-i Hürriyet
Ali Sami Yen Stadyumu
Anthill Residence
Askerî Müze
Astoria AVM
Atatürk Müzesi
Bomonti Bira Fabrikası
Cemal Reşit Rey Konser Salonu
Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu
Cevahir Alışveriş Merkezi
Darülaceze
Feriköy Mezarlığı
Gökkafes
Harbiye Orduevi
Ihlamur Kasrı
İstanbul Çağlayan Adalet Sarayı
İstanbul Hilton Oteli
İstanbul Kongre Merkezi
İstanbul Radyoevi
Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı
Kanyon AVM
Maçka Demokrasi Parkı
Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Maçka Palas
Maçka Silahhanesi
Metrocity
Nurol Tower
ÖzdilekPark İstanbul
Perpa
QNB Finansbank (Soyak Kristal Kule)
Raif Paşa Konağı (Şişli Kaymakamlığı eski binası)
Şişli Ermeni Mezarlığı
Saint Esprit Kilisesi
Şişli Camii
Şişli Etfal Hastanesi
Şişli Plaza
Taşkışla
Tekfen Tower
Teşvikiye Karakolu
Torun Tower
Trump Towers
Teşvikiye Camii
Vedat Tek Evi
Zincirlikuyu Mezarlığı

İdari

1954’e kadar Beyoğlu İlçesi’ne bağlı bir bucak olarak yönetilen Şişli yöresi, bu tarihte yapılan bir düzenlemeyle ilçe yapıldı. Bu düzenlemeye göre Ayazağa ve Kâğıthane, Şişli İlçesi’nin Merkez Bucağı’na bağlı birer köydü. Kâğıthane’de 1963 yılında kurulan belediye teşkilatı, 12 Eylül Darbesi’nden sonra 1981’de lağvedildi. 1984’e kadar, İstanbul Belediyesi’ne bağlı şube olarak şube müdürlerince yönetilen Şişli, 1984’te Büyükşehir ve İlçe Belediyeleri için çıkartılan “Yerel Yönetimler Kanunu” çerçevesinde yeniden yapılanarak mevcut statüsünü almıştır. 1980’lerde ilçe sınırları içindeki tüm yerleşim yerleri kentsel alana katıldı. Böylece Ayazağa ve Kâğıthane köy statüsünden çıktı. Göç nedeniyle nüfusu hızla artan Kâğıthane yöresi, 1987’de yapılan idari bir düzenlemeyle ilçe oldu.

2012 yılında yapılan idari düzenlemeyle ilçenin kuzey öbeğini oluşturan Ayazağa, Maslak ve Huzur mahalleleri Sarıyer ilçesine bağlandı.

Ekonomi

Şişli ilçesi hızla değişim içinde 21. yüzyıl İstanbul’unun hatta Türkiye ekonomisinin iş ve finans merkezi olma durumundadır. Şişli İlçesi’nde yaşayanların İstanbul’un değişik kesimlerinde çalıştıkları düşünülse de, Şişli katma değer açısından İstanbul ili içinde yüksek paya sahiptir. Ticaret ve hizmet sektöründe çalışanlar ağırlıklı bir paya sahiptir. İmalata dönük tesislerin şehir merkezinden uzaklaştırılmalarıyla bu sektörde çalışan işgücünün payı giderek düşmektedir. Osmanbey, 1970’lerden beri binlerce irili ufaklı firmanın oluşturduğu bir tekstil ve hazırgiyim merkezidir. Büyük bir kısmı kendi markasıyla üretim yapan 4 bini aşkın firmayı barındıran Osmanbey’den 50’den fazla ülkeye de ihracat gerçekleştirilmektedir.[12]

Şişli-Mecidiyeköy-Esentepe-Levent-Maslak aksında uzanan Büyükdere Caddesi üzerinde ve çevresindeki bölge Türk finans sektörünün kalbi durumuna gelmiştir.

Halil Rıfat Paşa mahallesinde bulunan Perpa Ticaret Merkezi, (Perşembe Pazarı) Karaköy’deki Perşembe Pazarı esnafını tek çatı altına toplayarak sektörel enerjiyi ve ekonomik potansiyeli tek merkezde birleştirmek amacıyla 1986’da kurulmuş çok ortaklı bir kooperatiftir. 1988 yılında inşaatı bitirilen Perpa geçen süre zarfında farklı sektörlerden birçok firmanın bir araya gelmesiyle bir ticaret merkezi haline gelmiştir. 69 bin metrekare ile dünyanın en büyük monoblok gövdelerinden birine sahiptir.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından demografi, istihdam ve sosyal güvenlik, eğitim, sağlık, finans, rekabetçilik, yenilikçilik ve yaşam kalitesi boyutlarında toplam 56 değişken kullanılarak hazırlanan SEGE-2022 Araştırması’nda Birinci kademe gelişmiş ilçeler arasında birinci sırayı almıştır.

Ulaşım

Ana madde: Şişli’den geçen ulaşım hatları

Mecidiyeköy metrobüs durağı üstgeçidinden metrobüs hattının görünümü
İstanbul’un iki yakasını birbirine bağlayan köprülerden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün bağlantı yolu olan O-1 Otoyolu (İstanbul 1. Çevre Yolu), Zincirlikuyu-Mecidiyeköy-Çağlayan güzergahını izledikten sonra Kâğıthane İlçesi’ne girer. Şişli Camii’nden başlayıp Sariyer İlçesi’ne kadar uzanan Büyükdere Caddesi Mecidiyeköy’de O-1 Otoyolu, Levent’te de, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nün bağlantı yolu olan O-2 Otoyoluyla kesişir. Piyalepaşa Bulvarı ile Halaskargazi Caddesi diğer önemli ulaşım akslarıdır.

Dolmabahçe’de Vodafone Park’ın kuzeyinden başlayarak Taksim, Kurtuluş ve Feriköy semtlerinin altından geçerek Şişli ilçesinin Bomonti semtinde son bulan Bomonti-Dolmabahçe Tüneli yaklaşık 2,4 km uzunluğundadır. Tünel, 2+2 şeritli, 500-600 metre uzunluğundaki bir bağlantı yoluyla Beyoğlu’nun Piyalepaşa semtine bağlanmaktadır. Burada, projenin ilk ayağı olan Piyalepaşa-Kâğıthane Tüneli’yle birleşmektedir.

M2 Yenikapı – Hacıosman metro hattının Osmanbey ile Levent arasındaki istasyonları, M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattının Mecidiyeköy istasyonu, Metrobüs hattının Zincirlikuyu, Mecidiyeköy, Çağlayan ve Okmeydanı Hastane istasyonları ilçe sınırları içindedir.

İstanbul’daki ilk teleferik hattı olan Maçka – Taşkışla teleferik hattı Dolmabahçe Vadisini boydan boya geçer.

Categories: Şişli İlçesi

Written by:esc All posts by the author

İstanbul Escort Bayanları partner kızlarına ulaştıran ilanlarını bulabileceğiniz web sitemizde en güncel İstanbul Escort bayanların profil ve ilanları.